Innskráning
Fara yfir á efnissvæði

Söluaðilaskipti

Þegar notandi ákveður að skipta um raforkusala, sendir viðkomandi raforkusali inn beiðni um söluaðilaskipti. Söluaðilaskiptin taka gildi eftir núlíðandi mánuð og næsta heila mánuð (eftir 30-60 daga). Staða söluaðilaskipta er því alltaf ljós 1-2 mánuðum áður en þau eiga sér stað. Á myndunum hér fyrir neðan er sýnd tölfræði um bein söluaðilaskipti sem eru framkvæmd í kerfum Netorku.

Fyrst eru sýnd söluaðilaskipti núverandi árs, þar á eftir ársins í fyrra skipt eftir mánuðum og að lokum söluaðilaskipti frá 2006 til dagsins í dag.

Excel skjal með tölulegum upplýsingum allra línurita vegna tölfræði söluaðilaskipta.

Söluaðilaskipti 2021

Eftirfarandi mynd sýnir fjölda afhendingarstaða þar sem notandi óskar eftir að kaupa rafmagn af nýjum raforkusala. Tölurnar sýna fjölda afhendingarstaða það sem af er árs 2021.

 

Eftirfarandi mynd sýnir fjölda fyrirtækja og einstaklinga sem skipta um raforkusala fyrir einn eða fleiri notkunarstaði. Tölurnar sýna fjölda fyrirtækja og einstaklinga það sem af er árs 2021.

 

Eftirfarandi mynd sýnir samanlagða ársnotkun þeirra afhendingarstaða þar sem skipt er um raforkusala. Tölurnar sýna samanlagða ársnotkun  á raforku það sem af er árs 2021.

 

 

Skráningar á söluaðila til þrautavara júní - desember 2020

Ný reglugerð 1150/2019 tók gildi þann 1.1.2020. Í henni er kveðið á um að viðskiptasamband sölufyrirtækis og notanda eigi ekki að rofna ef notandi flytur eða stofnar nýja veitu. Í mörgum tilfellum er þetta viðskiptasamband ekki til staðar eða notandi með fleiri en eitt sölufyrirtæki skráð á sig og því ekki hægt að skera úr um viðskiptasamband. Ef þannig háttar til fær notandi allt að 3 virka daga til að velja söluaðila fyrir veituna sem um ræðir. Ef notandi bregst ekki við og velur ekki söluaðila innan þessa þriggja daga frests, er veitan sem um ræðir skráð á söluaðila til þrautavara, sem valinn er af Orkustofnun til nokkurra mánaða í senn. 

Í eftirfarandi línuriti sést fjöldi veitna sem skráður hefur verið á söluaðila til þrautavara frá því að bráðabirgðalausn til að uppfylla nýju reglugerðina var tekin í notkun í byrjun júní 2020 til 10. desember.

 

 

Í eftirfarandi línuriti sést fjöldi fyrirtækja og einstaklinga sem eru á bak við þær veitur sem skráðar hafa verið á söluaðila til þrautavara frá því að bráðabirgðalausn til að uppfylla nýju reglugerðina var tekin í notkun í byrjun júní 2020 til 10. desember.

 

 

Í eftirfarandi línuriti er sýndur fjöldi veitna sem skráður hefur verið á söluaðila til þrautavara eftir dreifiveitusvæðum á tímabilinu 1. júní - 10. desember.

 

 

Söluaðilaskipti 2020

Eftirfarandi mynd sýnir fjölda afhendingarstaða þar sem notandi óskaði eftir að kaupa rafmagn af nýjum raforkusala 2020. Fyrri myndin sýnir skiptingu eftir tegund viðskiptavinar, fyrirtæki eða einstaklingar en seinni myndin sýnir skiptingu eftir dreifiveitusvæðum.

 

 

 

Eftirfarandi mynd sýnir fjölda fyrirtækja og einstaklinga sem skiptu um raforkusala fyrir einn eða fleiri notkunarstaði 2020. Fyrri myndin sýnir skiptingu eftir tegund viðskiptavinar, fyrirtæki eða einstaklingar en seinni myndin sýnir skiptingu eftir dreifiveitusvæðum.

 

 

 

Eftirfarandi mynd sýnir samanlagða ársnotkun þeirra afhendingarstaða þar sem skipt var um raforkusala 2020. Fyrri myndin sýnir skiptingu eftir tegund viðskiptavinar, fyrirtæki eða einstaklingar en seinni myndin sýnir skiptingu eftir dreifiveitusvæðum.

 

 

 

 

Söluaðilaskipti 2006-2021

Eftirfarandi mynd sýnir fjölda afhendingarstaða þar sem notandi óskaði eftir að kaupa rafmagn af nýjum raforkusala. Myndin sýnir árlegar tölur 2006-2021 (til og með maí þessa árs). 

 

Eftirfarandi mynd sýnir fjölda fyrirtækja og einstaklinga sem skiptu um raforkusala fyrir einn eða fleiri notkunarstaði. Myndin sýnir árlegar tölur 2006-2021 (til og með maí þessa árs). 

 

Eftirfarandi mynd sýnir samanlagða ársnotkun þeirra afhendingarstaða þar sem skipt var um raforkusala. Myndin sýnir árlegar tölur 2006-2021 (til og með maí þessa árs).